Werise

Podnikáte s oblečením? Konkurencia je veľká. Povedzte svetu o tom, v čom ste iní. Dostatočný priestor dostanete v PR článkoch na našom webe.

Vyhnúť sa pokutám akéhokoľvek druhu nám umožní ušetriť financie

Profesijný život každého z nás je výsledkom nášho rozhodnutia, ale častokrát aj zhodou šťastných náhod či nečakaných príležitostí, ktoré človek dokázal využiť. Výsledkom môže byť vlastný biznis, spoločnosť, ktorá sa na trhu dokáže udržať a zároveň prosperovať, no žiadnu z nich počas jej fungovania neobchádzajú zmeny akéhokoľvek charakteru. Pri založení firmy je nutné zapísať ju do Obchodného registra, ktorou sa zlegalizuje jej činnosť, no ak sa stane, že vplyvom okolností, na ktoré v mnohých prípadoch nemáme vplyv, musíme vykonať nejaké zmeny, je potrebné ich zapísať aj do OR. Zmeny môžu mať najrozličnejší charakter, môže ísť o výmenu na poste majiteľa, konateľa či spoločníka, môžeme si zmeniť sídlo alebo obchodné meno, zvýšenie základného imania spoločnosti či pridávať alebo uberať predmety podnikania a podobne.

Každú zmenu spoločnosti treba oznámiť

Všetky zmeny sa môžu do OR zapísať aj jedným zápisom, ušetríte tak čas, ale aj financie za súdne poplatky, keďže tento proces býva dosť zložitý. Takýmto spôsobom sa výsledné rozhodnutie spojí do jedného spoločného a všetko prebehne oveľa rýchlejšie. Na správnosť všetkých zapísaných zmien treba klásť dôraz, ale to je v prípade, že ich zabezpečí advokát, samozrejmosť. Cena za zápisy sa pohybuje od 99,- až do 329,-eur.

Podnikanie je činnosť na 24 denne

Podnikateľskú činnosť firmy vykonávajú pod nejakým názvom, to znamená pod obchodným menom. Aj to však môže byť počas trvania spoločnosti cieľom zmeny, treba ju zapísať do OR, postup je rovnaký ako keď zapisujete napríklad zmenu sídla firmy. Podľa zmena obchodneho mena sro množstva spoločníkov je potrebné rozhodnutie jediného konateľa alebo je nutné zvolať valné zhromaždenie a na ňom treba prijať spoločné rozhodnutie všetkých spoločníkov. Potom sa zmena podá vo forme návrhu zápisu do OR a netreba zabúdať o oznámenie zmeny aj daňovému úradu. Pri každej zmene, týkajúcej sa spoločnosti, treba byť ostražitý a nezabúdať na dôležité povinnosti, pretože zákon je neúprosný a svojou nedbanlivosťou sa môžete dopracovať k „slušným“ pokutám. V každom prípade treba osloviť advokáta, aby ste mali istotu, že všetko prebehne podľa zákona a načas.