Werise

Podnikáte s oblečením? Konkurencia je veľká. Povedzte svetu o tom, v čom ste iní. Dostatočný priestor dostanete v PR článkoch na našom webe.

SEO preslávi vás a váš internetový obchod

Na čo je vlastne dobré SEO? Aby sme lepšie pochopili jeho primárny význam, najskôr si túto skratku rozoberme. Z angličtiny Search Engine Optimization (alebo optimalization) do slovenčiny preložíme ako optimalizácia pre vyhľadávače. Z tohto prekladu je už jasnejšie, že ide vlastne o proces, ktorý má váš web zviditeľniť v internetových vyhľadávačoch.

seo logo

A pre návštevnosť vášho webu, resp. e-shopu je toto rozhodne oceniteľná situácia. Fakt, že vo výsledkoch hľadania postúpite na vyššiu priečku, so sebou prinesie veľmi dobrú viditeľnosť pre cielenú skupinu záujemcov.

Pri optimalizácii je však potrebné počítať s tým, že je to pomerne dlhodobý a zložitý proces. „Googleboti“ majú totiž veľa prednastavených pokynov a faktorov, na základe ktorých prinášajú výsledky v určitom poradí. Hodnotia vnútorné a tiež vonkajšie faktory konkrétnej stránky, na ktorej sa nachádza relevantný obsah k zadaným výrazom či kľúčovým slovám.

  • Pod vnútornými (on-page) faktormi si v stručnosti môžeme predstaviť technické, štylistické a obsahové úpravy na vašej webovej stránke.
  • Pod vonkajšími (off-page) faktormi chápeme prácu, ktorá sa robí mimo vášho webu, ale má podiel na jeho poradí vo vyhľadávači.

seo mapa

V oboch prípadoch je základom tvorba a umiestňovanie obsahu, hlavne vo forme článkov. Copywriting Seolight ponúka všetky účinné cesty, ako získať kvalitné články, ktoré sa môžu písať na obsah webu, no takisto môžu byť umiestnené mimo neho s tým, že na tento budú odkazovať linkom. V ponuke sú tiež články s účinným zameraním na SEO ako aj tvorba tých, čo vám pomôžu budovať lepší styk s verejnosťou (PR).

V neposlednom rade sa copywriter zaoberá písaním reklamných článkov, čo je vlastne efektívna reklama zahrnutá v informatívnom a zaujímavom obsahu. Ten má potenciál úprimne zaujať, vyvolať u čitateľa potrebné emócie a vyzvať ho k uskutočneniu konverzie na stránke, čiže ideálne k vytvoreniu objednávky.